ریسه پرچمی

ریسه پرچمی

ریسه پرچمی

ریسه ها در رنگ های مختلف جهت زیباسازی خیابان ها و سازمانها و مورد استفاده در1376379979

مراسم های مذهبی و مناسبت ها قرار میگیرد که در شکل های مثلثی، نیم دایره و

مستطیلی در سایزهای استاندارد ۳۰*۲۰ و ۳۵*۲۵ و ۴۰*۳۰ در جنس های ساتن و

ژرسه تولید میشود.

برش مربوط به ساتن از نوع لیزری میباشد که بسیار شکیل و بادوام میباشد.

ریسه ها بصورت متری قیمت گذاری میشود که متربندی به سلیقه مشتری میباشد.

انواع: ریسه ساتن مذهبی، ریسه ژرسه ایران، ریسه ساتن

L6349444029841