پرچم مذهبی

پرچم مذهبی

تولید پرچم مذهبی بصورت عمودی و افقی در سایزهای مختلف مناسب برای عزاداری ها،

گنبدها، مساجد، هیئت ها، و در دو نوع پارچه ساتن و جیر عرضه alamdarمیگردد.
آرم خود را در کنار متن مذهبی مورد نظر داشته باشید.

عمودی مذهبی =>

به صورت جای چوب، واتر پانچ، نوار حلقه، و در سایز های ۲*۱ و ۳*۱ و ۴*۱ و ۵*۱ و… تولید میشود.

افقی مذهبی =>

به صورت جای چوب، واتر پانچ، نوار حلقه، و در سایز های ۱۲۰*۷۰ ، ۱۴۰*۸۰ ، ۱۵۰*۹۰ ، ۱۷۰*۱۰۰ ، ۲۱۰*۱۲۰ و ۲۴۰*۱۴۰ تولید میشود.

پرچم-مذهبی-660x330