پرچم ملل

پرچم ملل

پرچم ملل

در دو نوع دوخت باریشه و بدون ریشه، در جنس های ساتن، جیر و ژرسه ،و باپرچم رومیزی ملل

چاپ های سیلک و دیجیتال تولید میشود.

پرچم رومیزی ملل => تولید تمام کشورهای دنیا در سایز استاندارد ۳۰*۲۰ و جنس ساتن و جیر و چاپ سیلک و دیجیتال انجام میپذیرد.

 

 

 

 

پرچم تشریفات ملل => تولید تمام کشورهای دنیا در سایز استاندارد ۱۵۰*۹۰ در دو جنس ساتن و جیر با انواع چاپ سیلک و دیجیتال انجام میپذیرد.

 

table-flag2

 

 

 

 

 

 

 

2پرچم تشریفات ملل